Istoric

  • În ziua de 12 februarie 1999, la iniţiativa unui grup de ofiţeri şi maiştri militari de marină, printre care, cdor.(r) Suciu Ioan Axinte, cdor.(r) Beran Ioszef, cpt.cdor.(r) Stoiciu Aurel, cdor.(r) Trifu Ioan, cdor.ing.(r) Gainariu Eugen, cdor.(r) Nedelea Vasile, col.(r) Marcuş Roman, mmpr.(r) Iuga C-tin, mmpr.(r) Vlad Gheorghe, mmpr.(r) Cristea C-tin şi cu sprijinul deosebit al viceamiralului (r) Bogdan Victor a luat fiinţă Filiala Mangalia a Ligii Navale Române;
  • De-a lungul celor peste 10 ani de existenţă Filiala Mangalia a desfăşurat o serie importantă de activităţi menite să dezvolte în rândurile marinarilor militari şi civili, locuitorilor oraşului şi îndeosebi tinerilor, dragostea faţă de marină, grija pentru protecţia mediului minunat în care trăim şi atragerea în rândurile Forţelor Navale a unui număr cât mai mare de tineri;
  • O atenţie deosebită s-a acordat elevilor şcolilor din oraşul Mangalia care au fost antrenaţi la toate activităţile desfăşurate;
  • O perioadă de timp a crescut numărul de membri ai Filialei, ajungându-se ca în 3 ani acesta să fie de peste 350. Ulterior, datorită procesului de restructurare a Marinei o parte dintre membri au plecat din garnizoană prin  desfiinţarea unor mari unităţi şi unităţi astfel că, în momentul de faţă Filiala are peste 140 de membri;
  • Filiala Mangalia a Ligii Navale Române are în componenţă o mare parte a personalului Poliţiei de Frontieră şi aproape tot personalul Căpitaniei Portului Mangalia. Aceste instituţii sprijină în mod deosebit activităţile organizate de Filială, împreună cu conducerea Garnizoanei şi cu Primăria locală;
  • De-a lungul existenţei sale, Filiala a reuşit să deţină o bază materială, însumând o valoare de peste 10.000 RON, astfel:

-2 machete de fregată (din care una a obţinut medalia de bronz la un concurs de navomodele, la nivel naţional);

-2 veliere donate de către cdor(r)post-mortem Întorsură Ioan;

-un tablou semnat de Robert Perko;

-o bibliotecă alcătuită din donaţii ale membrilor Filialei;

-un atelier de navomodelism dotat cu cele necesare activităţii specific.

ACTIVITĂŢI CU CARACTER PERMANENT

  • Ø Organizarea Zilei Apelor, în fiecare an, în luna iunie;
  • Ø Acordarea de diplome şi premii cu ocazia Zilei Marinei Române;
  • Ø Vizite organizate la diferite obiective turistice şi economice din Dobrogea şi din toată ţara;
  • Ø Vizite organizate la unele obiective turistice din Bulgaria (palatul Reginei Maria, grădina botanică, Nisipurile de Aur, Albena, Varna).

DESPRE CONDUCEREA FILIALEI

În 31 decembrie 2009, conducerea filialei l-a pierdut pe cel mai longeviv preşedinte al său, cam.(r) Ioan Postică.

În 25 februarie 2010, cu prilejul Adunării Generale pentru dare de seamă au fost organizate noi alegeri la nivelul Filialei. Ca preşedinte al Consiliului Director a fost ales cdor.(r) Gabriel Comloşanu.

În frunte cu noul Consiliu Director ales cu acest prilej, ne dorim să impulsionăm şi mai puternic activitatea filialei noastre, să atragem un număr cât mai mare de membri, îndeosebi din rândurile cadrelor militare tinere şi al elevilor din şcolile oraşului şi să ne afirmăm la nivel local ca un factor social activ astfel încât Mangalia să fie una din perlele litoralului românesc.

CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI MANGALIA

A LIGII NAVALE ROMÂNE

EROII MANGALIEI

MONUMENTUL EROILOR MANGALIEI