MONUMENTUL EROILOR MANGALIEI

(un monument românesc de valoare europeană)

Monument de artă memorială, cu inscripţii unicat în Europa şi în întreaga lume.

A fost inaugurat la 9 Mai 1998, în Piaţa Republicii.

Proiectul a fost realizat de prof. dr. Valeriu Georgescu. Ansamblul sculptural sugerează o bazilică veche ruinată, de plan dreptunghiular, cu o singură absidă orientată spre Răsărit. Ca material de construcţie s-a folosit granitul adus din cei mai “bătrâni” munţi de pe Terra, Munţii Măcin.

 Acest loc sacru, de reculegere, preamăreşte jertfa supremă a Eroilor noştri care au căzut pentru Patrie.

Deviza istorică de pe Monument aparţine poetului latin Horaţiu (“Ode”, III, 2,13): “DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI“,(“E plăcut şi frumos să mori pentru Patrie”).

Monumentul este închinat tuturor Eroilor Mangaliei, crştini şi musulmani care, împreună, s-au jertfit în luptele de apărare a patrie în Primul Război Mondial (1916-1918) şi în cel de Al Doilea Război Mondial (1941-1945). Pe Placa Memorială, inaugurata în 2005, Eroii Mangaliei sunt marcaţi fiecare după religia lor, prin simboluri creştine şi musulmane, adică Crucea şi Semiluna.

 Autorul concepţiei grafice şi al textului este Isac V. Dumitru din Mangalia. Astăzi această inscripţie memorială, cu simboluri religioase, este unică pe Planetă. Ea atestă un model de convieţuire etnică şi multiculturală la Mangalia.

Ansamblul sculptural este format din trei componente rituale, intitulate simbolic:”Poarta Luminii”, “Altarul” şi “Înălţarea”.

“Poarta Luminii” este reprezentată de un portal cu arcadă, o compoziţie monumentală care semnifică trecerea de la viaţă la moarte. Blocurile de granit ale porţii sunt sculptate cu simboluri şi imagini specifice lumii creştine.

“Altarul” este reprezentat de un bloc monolit de granit (“megalit”) în care pătrunde elementul figurant de bronz, reprezentat de eroul muribund, cel care s-a jertfit pentru Patrie. El se contopeşte, pentru nemurire, în masa de granit asemenea trupului neînsufleţit în ţărâna pământului, pentru odihna cea vşnică.

“Înălţarea” este reprezentată de un obelisc din blocuri de granit, pe care s-a fixat o inscripţie în bronz cu deviza istorică şi Placa memorială a Eroilor. Acest element de arhitectură funerară, simbolizează înălţarea către Ceruri a sufletelor celor care s-au jertfit eroic pentru Patrie.

Opera monumentală este rezultatul colaborării a trei artişti plastici: Daniel Divrician (metal), Doru Nuţă (sculptura) şi Adrian Dumitru (ceramică).

Astăzi, datorită valorii şi importanţei sale istorice, acest Monument se află protejat sub Egida Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din Romania.

M. m. pr. (r.) ISAC V. DUMITRU