Donarea a 2 % din impozitul anual către Filiala Mangalia

Donarea a 2 % din impozitul anual către Filiala Mangalia

Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obtinute catre o entitate nonprofit.

2% se scade din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil. Aceasta donatie nu costa nimic contribuabilul !.

Consiliul Director al Ligii Navale Române, filiala Mangalia are intenţia să desfăşoare o serie importantă de activităţi care să contribuie la afirmarea apartenenţei noastre la Marea Neagră, atât în rândurile marinarilor, familiilor acestora dar şi în rândul locuitorilor oraşului. Liga Navală, filiala Mangalia este o entitate non-profit care îşi bazează fondurile băneşti pe cotizaţiile modice ale membrilor săi.

De aceea, eventualele donaţii de 2 % din impozitul pe venit al bugetarilori sau al celor care au realizat venituri din alte surse (cedare de bunuri, inchirieri, drepturi de autor, etc) – direcţionate către Liga Navală, filiala Mangalia ar fi bine-venite.

Membri Consiliului Director al filialei pun la dispoziţia celor interesaţi, la sediul nostru, formularul 230 (pentru bugetari) sau 200 (alte venituri) pentru completarea datelor personale ale celor ce doresc să doneze procentul din impozit.

Totodată, dorim să reamintim că, Liga Navală Română este o organizaţie care primeşte în rândurile ei orice persoană, începând cu vârsta de 10 ani.

Aşteptăm în rândurile noastre cadrele militare tinere dar şi pe cele mai în vârstă.

Preşedintele Ligii Navale Române, filiala Mangalia

Cam.Fl.(r) Petrică STOICA

  • Numele organizaţiei: LIGA NAVALĂ ROMÂNĂ, FILIALA MANGALIA
  • Codul de identificare fiscală (codul fiscal): 24010869
  • Contul organizaţiei in format IBAN:  RO33RNCB0117016741120001

Download formularul 230

Download formularul 200