Dicţionar de termeni utilizaţi în navigaţie

A

abaft = înspre/spre pupa; la pupa, aproape de pupa; înapoia

abaft the beam = înapoia traversului

abaft the forepeak = înapoia forepicului

abandon = abandon, abandonare, părăsire a navei

abandon drill = exerciţiu de abandonare/părăsire a navei

abandon-ship bill = rol de abandon al navei

abandoned ship = navă abandonată

abeam = la/de la travers

abeam to port/starboard = la travers babors/tribord

able seaman = marinar brevetat

able ship/vessel = navă cu bune calităţi nautice

aboard = la bord pe navă

aboard ship = la bord, pe navă

about to anchor = gata de ancorat

about to proceed to sea = gata de plecare pe/în mare

about to sail =gata de plecare din port

above board = deasupra punţii

above deck = pe punte

above sea level = deasupra nivelului mării

above-water = de suprafaţă; deasupra apei, la suprafaţă

above-water damage = avarie la opera moartă

acceleration in pitch = accelraţie unghiulară a tangajului

acceleration in roll = acceleraţie unghiulară a ruliului

acceleration in jaw = acceleraţie unghiulară a ambardeei

access board = schelă de acces la bord/pe navă, trepină

access door = gură de vizitare

access hatch = gură de vizitare a magaziei

access to international/territorial waters = acces în apele internaţionale/teritoriale

accident boat = barcă de salvare (pe navele comerciale); barcă de intervenţie

accident insurance = asigurare împotriva intervenţiilor

accommodation = cabină de navă; repartizare a cabinelor la bordul navei

accommodation bulkhead = perete despărţitor de cabină; perete al încăperilor de locuit

accommodation deck = punte a cabinelor

accommodation for the crew = cabine pentru echipaj

accommodation ladder = scară de bord

accommodation ladder winch = vinci al scării de bord

accommodation rail = balustradă; copastie de lemn

accommodations = cabine, amenajări

across the bow = travers-prova

act = act, acţiune; lucrare

act, neglect or default of the master = acţiune, greşeală sau omisiune a comandantului

act of God = forţă majoră, calamitate naturală (folosit în contractul de navlosire şi conosament)

act of navigation = lege a navigaţiei

act of providence = caz de forţă majoră

additional duty = taxe vamale suplimentare

additional freight = navlu suplimentar

admirality anchor = ancoră tip amiralitate (cu braţe fixe şi cu traversă)

admirality chart = hartă marină

admirality distance table = table de distanţe a amiralităţii

admirality List of Lights, Fog Signals and Visual Time Signals = carte a farurilor, semnalelor de ceaţă şi a semnalelor orare vizuale

admirality list of radio signals = carte a radiofarurilor

admirality notices to mariners = avize pentru navigatori ale amiralităţii

admirality sailing directions = cărţi pilot ale amiralităţii

admirality tide tables = table de maree ale amiralităţii

adrift = derivat de vânt sau curent

aerial = antenă radio

aerial antenna = antenă exterioară

to affreight = a navlosi; a închiria o navă

affreighter = navlositor

affreightment = navlosire

aft = la pupa, din pupa, spre pupa, de la pupa

aft draft = pescaj pupa

aft heavy = apupat

aft thruster = propulsor pupa

aft trim = asietă pupa

after = din/dinspre pupa; la/spre pupa; înapoi

after back spring = şpring pupa înapoi

after beam = după travers

after bearing = relevment pupa

after bow spring = şpring prova înapoi

after breast rope = traversă pupa

after bulkhead = perete etanş pupa

after capstan = cabestan pupa

after draft = pescaj pupa

after end/afterend = extremitate pupa

after hatch(way) = gură de magazie pupa

after hatch(way) coaming = ramă a gurii de magazie pupa

after head spring = şpring prova înapoi

after hold/afterhold = magazie/hambar pupa

after light/afterlight = lumină de pupa

after mast/aftermast = catarg pupa

afterpeak = picul pupa, afterpic

after-peak bulkhead = perete de presetupă/afterpic

after-peak tank = tancul afterpic

after perpendicular = perpendiculară pupa

after post/afterpost = etambou

after quarter line = legătură pupa, parâmă de legare pupa

after quarter spring = şpring pupa înapoi

after rope = parâmă de legare pupa; legătură pupa

after spring = şpring pupa

after spring leading aft = şpring pupa înapoi

after spring leading forward = şpring pupa înainte

after steaming light = lumină de catarg pupa

after steering gear = instalaţie de guvernare pupa

after swim = carenă pupa

after waist spring = şpring centru înapoi

aftermost = situat la pupa; cel mai din pupa

addtional risk = risc suplimentar

aground = eşuat, pus pe uscat

ahead = înainte, în faţa;dinspre prova

ahead speed = viteză înainte

air dragt = tiraj de aer

air cushion = pernă de aer

air-cushion vessel = vas pe pernă de aer

air pressure = presiune atmosferică

air mass = masă de aer

air scuttle = iublou

air shaft = puţ de aerisire/ventilaţie

alidade = alidadă

to allot = a aloca, a repartiza

all risks = toate riscurile

all risks insurance = asigurare pentru toate riscurile

all risks policy = poliţă de asigurare pentru toate riscurile

all-round light = lumină vizibilăb pe între orizontul

alogside = acostat cu bordul; de-a lungul bordului; bord la bord

alongside landing = acostare cu bordul

alongside towing = remorcaj la ureche

aloof = în larg; la distanţă de coastă

to alter the course = a schimba de drum

alternating coloured light = lumină alternativă colorată

alternating fixed and flashing light = lumină alternativă fixă cu străluciri

alternating fixed and group flashing light = lumină alternativă fixă cu grup de sclipiri

alternating flashing light = lumină alternativă cu sclipiri

alternating group flashing light = lumină alternativă cu grup de sclipiri

alternating group occulting light = lumină alternativă cu grup de ocultaţii

alternating light = lumină alternativă

alternating occulting light = lumină alternativă cu ocultaţii

altitude azimuth = azimut calculat din înălţime

altitude angle = înălţime a astrului

altitude circle = vertical al astrului

altitude correction = corecţie de înălţime

altitude error = eroare de măsurare a înălţimii

altitude method = metodă a înălţimii

altitude of heavenly body = înălţime măsurătă la astru

altitude of a star = înălţime măsurată la stea

altitude of the Sun = înălţime măsurată la Soare

altitude parallax = paralaxă de înălţime

altitude rate error = eroare de calcul al înălţimii

always afloat = permanent în stare de plutire

always afloat or safely aground = permanent în stare de plutire sau eşuat fără pericol

amount insured = sumă asigurată

amount of cable aut = lungimea lanţului filat

amount of deviation = valoare a deviaţiei

amount of helm/rudder = unghi de cârmă

amount of yaw = unghi de ambardee

anchor = ancoră

at anchor = la ancoră, ancorat

to anchor = a ancora

anchor ahead and stern = a ancora în cap fix (cu ancorele prova şi pupa)

anchor arm = braţ de ancoră

anchor ball = bulă de navă ancorată

anchor bell = clopot prova/de ancoră

anchor bend = nod de ancoră

anchor blade = palmă/unghie de ancoră

anchor bolt = bulon de ancorare

anchor buoy = geamandură de ancoră

to anchor by the stern = a ancora cu ancora pupa

anchor cable = lanţ de ancoră; cablu de ancorare

anchor chain = lanţ de ancoră

anchor chain releasing device = dispozitiv de eliberare a lanţului de ancoră

anchor chain shackle = cheie de împreunare a porţiunilor lanţului de ancoră

anchor chamber = puţ al lanţului de ancoră

anchor crown = diamant al ancorei

anchor fluke = palmă de ancoră

anchor gear = instalaţie de ancorare

anchor ground = loc de ancoraj, loc de staţionare la ancoră

anchor handling = manipulare a ancorei

anchor-handling crane = macara de manipulare a ancorei

anchor-handling windlass = vinci de ancoră

anchor hawse = nară de ancoră

to anchor head and stern = a ancora în cap fix

anchor hold = forţă de ţinere a ancorei

anchor lashing = boţare a ancorei

anchor line/rope = parâmă/barbetă/lanţ de ancoră

anchor palm = palmă de ancoră

anchor shaft/shank = fus al ancorei

anchor signal = semnal de ancoraj

anchor stock = traversă de ancoră

anchor stopper = boţ de ancoră

anchor watch = cart/veghe la ancoră

anchor winch/windlass = vinci de ancoră

anchorage = ancoraj, loc de ancorare, ancorare, staţionare la ancoră; taxe de ancorare

anchorage apparatus = instalaţie de ancorare

anchorage area = zonă de ancoraj

anchorage buoy = geamandură de ancoraj/de radă

anchorage dues/duty = taxe de ancoraj

anchorage ground = loc de ancoraj; fund favorabil ancorării

anemometer = anemometru

angle at the pole = unghi la pol

angle observation = măsurare a unghiului/înălţimii cu sextantul

angle of altitude = unghi al astrului

angle of approach = unghi de venire la acostare (faţă de cheu)

angle of the bow = relevment prova la ţintă

angle of convergence = corecţie ortodromică

angle of drift/leeway = unghi de derivă

angle of flooding = unghi de inundare

angle of list/loll = unghi de canarisire

angle of rudder = unghi de cârmă

angle of swing = unghi de întoarcere pe ancoră

to angle the rudder = a pune cârma

annual variation of declination = variaţie anuală a declinaţiei magnetice

to answer the helm/rudder = a asculta de cârmă

anticyclone = anticiclon

apparatus = aparat, dispozitiv, instrument

apparent altitude = înălţime vizibilă; înălţime aparentă

apparent daily motion = mişcare diurnă aparentă

apparent day = zi adevărată/solară

apparent diurnal motion = mişcare diurnă aparentă

apparent horizon = orizont aparent/vizibil

apparent solar day = zi solară adevărată

apparent solar time = timp solar adevărat (local sau la Greenwich)

apparent time = timp (solar) adevărat

appliance = dispozitiv, instrument, instalaţie

appraisal = prevenire, avertizare, apreciere

approach = apropiere, aterizare

approach area = zonă de aterizare/apropiere

approach beacon = radiofar de aterizare

approach buoy = geamandură de aterizare/acces/intrare

approach channel = pasă/canal de acces

approach fairway = pasă de acces

to approach the land = a ateriza pe coastă, a se apropia de uscat

approach navigation = navigaţie în apropierea coastei

approved life buoy = colac de salvare aprobat

arc of the great circle = arc de cerc mare; ortodromă

arc of horizon = sector de orizont

arc of visibility = sector de vizibilitate

artic patrol vessel = navă de patrulare arctică

as = la fel de, precum

as a fleet = alcătuind o flotă

assessment = evaluare, estimare, apreciere, stabilire

assignment = acordare, cesiune, transfer

astern = mers/marş înapoi

astern going/motion = mers/marş înapoi

astronomic(al) bearing = relevment astronomic

astromonic(al) declination = declinaţie astronomică

astronomic(al) ephemeris = efemeridă astronomică

astronomic(al) equator = ecuator astronomic

astronomic(al) fix = punct astronomic

astronomic(al) horizon = orizont astronomic

astronomic(al) latitude = latitudine astronomică

astronomic(al) longitude = longitudine astronomică

astronomic(al) meridian = meridian astronomic

astronomic(al) navigation = navigaţie astronomică

astronomic(al) observation = observaţie astronomică

astronomic(al) parallel = paralel astronomic

astronomic(al) position = punct/poziţie astronomic(ă)

astronomic(al) position finding = determinare a punctului astronomic

astronomic(al) position line = dreaptă de înălţime, linie de poziţie astronomică

astronomic(al) refraction = refracţie astronomică

astronomic(al) sight = observaţie astronomică

astronomic(al) triangle = triunghi sferic de poziţie, triunghi astronomic

*to be/to lie/to ride/ to stand at anchor = a sta la ancoră, a fi ancorat

*to cast/to drop anchor = a fundarisi ancora

*to weigh anchor = a vira/a ridica ancora

*to swing at anchor = a gira la ancoră

*to heave the anchor = a ridica ancora

athwartships = transversal

aurora = auroră

available depth = adâncime disponibilă

 

 

B

back scatter = lumină diuză

backing = retragere

bag = sac

bale = balot de marfă, pachet, colet

ballast = balast, lest

to ballast = a încărca cu balast

ballast sailing = navigaţie în balast

barrel = butoi din lemn

barrelhead = fund de butoi

beacon = baliză; radiofar

beacon bouy = geamandură fuziformă/de iarnă; geamandură cu semn de vârf

beam = lăţimea navei, traversă de punte, traversă mobilă, travers

beam end = capăt de traversă

bearing = relevment

bearing and distance = relevment şi distanţă

bearing angle = relevment semicircular

bearing by the sun = relevment la soare

bearings = punct al navei determinat cu relevmente

below decks = sub punte

belt = colac de salvare

bend = nod marinăresc

berth = loc de stoţionare, dană

to berth alongside = a acosta cu bordul

berth at the quay = dană, loc de staţionare la cheu

berth deck = punte a cabinelor

berth dues = taxe de cheiaj

bid = ofertă

bilge = gurnă, santină; burtă de butoi; fund de magazie

to bilge = a lua apă în santină

bilge and bilge = butoi pe butoi; burtă pe burtă

bilge and bilge stowage = stivuire butoi pe butoi

bilge and cantline = sfert pe sfert

bilge and cantline stowage = stiviure sfert pe sfert

bilge water = apă de santină

bill = chitanţă, notă de plată

bill of charges = decont de cheltuieli

bill of costs = decont de cheltuieli

bill of entry = declaraţie vamală de sosire

bill of entry for provisions = declaraţie vamală de provizii

bill of health = patentă/certificat de sănătate

bill of lading = conosament; poliţă de încărcare

bill of lading endorsed in blank = conosament andosat în alb

bitt = bindă

blade = pană; pală; safran; paletă

blast = sunet

blinker = lampă Morse, lampă de semnalizare, eclipsă; proiector de semnalizare

blizzard = viscol, furtună de zăpadă; vifor, vijelie

blue azimuth tables = table cu azimutul aştrilor

board sling = ţapan de platformă

board wages = indemnizaţie de hrană

boarding ladder = scară de pisică, scară de urcare la bord

boatswain/bos’ns = şef de echipaj, nostrom

bollard = baba de cheu, bolard

bollard cleat = tachet de bolard

bollard rig = instalaţie de legare cu babale

bonded = depozitat la vamă

bonded goods = bunuri din antrepozite vamale

boom = ghiu, tangon, braţ de bigă

boom davit = gruie de barcă

boom test certificate = certificat de probă a bigii

boom topping lift = balansină de ghiu/tangon

bottom = fund; carenă; operă vie; fund de navă

bottom ceiling/dunnage = paiol, paniol

bottom current = curent marin de fund

bottom frame = coastă de fund

bottom framing = osatură a fundului navei

bottom log = loch de carenă (electromecanic)

bow = prova; arc prova

bow anchor = ancoră prova/de post

bow anchor lantern = felinar de ancoraj prova

bow-and-beam-bearings = relevmente prova 45˚ şi travers (procedeul distanţei la travers)

bow-and-quarter lines = relevmente succesive

bow-and-stern mooring = ancorare în cap fix, ambosare

bow bearing = relevment prova

bow breast = traversă prova

bow bulb = bulb prova

bow buoyancy tank = tanc de balast prova

bow chock = ureche prova

bow-chock mooring pipe = nară prova (de acostare şi remorcaj)

bow distance = distanţă faţă de prova

bow fast = legătură prova înainte, parâmă de legare prova înainte

bow foremost = cu prova înainte

bow heavy = aprovat

bow light = lumină din bord; lumină de strai/guvernare

bow lighthouse = locaş al luminii din prova

bow line/rope = parâmă de legare prova înainte; legătură prova înainte

bow locker = magazie prova

bow mooring = ancorare cu prova

bow-on port/starboard = prova babord/tribord

bow on to the sea = cu prova pe val, travers pe val

bow propeller = elice prova

to bowse = a vira cu palanul

bow spring = şpring prova înapoi

bow thruster = propulsor prova

bow-to-stern landing = acostare cu prova la pupa altei nave

bow to the wind = cu prova în vânt

bowman = om în prova

to bowse = a vira cu palanul

bowsprit = bompres

to bowse = a vira cu palanul

breeches buoy = vestă-pantaloni; colac cu pantaloni de transbordare

breakwater = dig de larg, sparge val

breast = travers

breadth = lăţime

bridge = punte

bridge house = comandă de navigaţie; castel central

bridge ladder = scară de acces pe puntea de comandă

bridge light = luminator de punte

bridge officer = ofiţer de cart pe puntea de comandă

bridge rail = balustradă a punţii de comandă

bridge watch = cart pe comanda de navigaţie

bundle = legătură; maldăr, snop; ghem, pachet

bulk = vrac; masă; volum

bulk cargo = încărcătură în vrac

bulk carrier = vrachier

bulkhead = perete etanş de navă, perete de compartimentare

bunker = buncăr de cărbuni; combustibil

bunker fuel = combustibil de consum

to bunker fuel oil = a bunchera combustibil lichid

bunkering = buncherare, aprovizionare cu combustibil

bunker oil = combustibil de consum

bunker oil tank = tanc de combustibil

bunker supplier = furnizor de combustibil

buoy = baliză, geamandură; flotor de semnalizare

buoy boat = balizor, navă de balizaj

buoy line = parâmă de legare la geamandură; gripie

buoy mooring = geamandură de legare (ancorată la cort mort)

buoy rope = saulă de geamandură

buoyage = balizare

buoyancy = plutire, flotabilitate; emersiune

burlap = ţol, pânză de sac din iută

burst = desfăcut, plesnit (despre saci)

 

 

C

cabin = cabină de navă

cable = cablu

cable hold = magazie de parâme

cable holder = barbotin

cable laying = instalare a cablului submarin

call = escală, intrare în port

can = bidon, canistră

can buoy = geamandură cilindrică/butoi

cancel = anulare

cancellation clause = clauză de reziliere

cancelling date = dată de reziliere a contractului

can hooks = ţapan de butoaie

cant = înclinare

to cant = a răsturna, a se întoarce pe o parte

canvas sling = ţapan de pânză

capstan = cabestan, vinci

captain = comandant de navă în marina comercială; secund (incorect)

cargo = caric, încărcătură

cargo-and-passenger ship = navă mixtă: marfă şi pasageri

cargo bag = sac de marfă

cargo barge = şlep de marfă

cargo barge ship = navă port-barje

cargo boat/vessel = cargou, navă de mărfuri, navă comercială

cargo book = registru de evidenţă a mărfurilor încărcate pe magazii şi partizi

cargo booking = cerere de transport de mărfuri

cargo capacity = capacitate netă/ utilă de încărcare

cargo carriage = transport de mărfuri

cargo carrier = cargou, navă de transport; cărăuş, transportor

cargo charges = cheltuieli de încărcare a navei

cargo cheker = pontator de marfă la operarea navei

cargo container = container de marfă

cargo container ship = navă port-containere

cargo covered by bill = caric încărcat pe bază de conosament

cargo damage = avariere/deteriorare a încărcăturii în timpul transportului

cargo deadweight = capacitate netă/utilă de încărcare, capacitate de încărcare marfă

cargo deadweight tonnage = tonaj net, capacitate de încărcare marfă

cargo draft/draught = coţadă de marfă

cargo dues = taxe asupra mărfurilor operate

cargo habdling = manipulare a mărfurilor

cargo hold = magazie de mărfuri, hambar de navă, cală

cargo in bulk = încărcătură în vrac

cargo insurance = asigurare a încărcăturii

cargo lien = privilegiu de încărcare, drept de retenţie asupra mărfii

cargo liner = cargou/navă de linie

cargo list = listă de mărfuri, listă de încărcare

cargo manifest = manifest de mărfuri încărcate pe navă

cargo marking = marcare a mărfurilor

cargo navicert = certificat de transport maritim

cargo of timber = încărcătură de cherestea

cargo oil = încărcătură de ţiţei/petrol

cargo owner = proprietar al mărfii

cargo plan/cargoplan = cargoplan, plan de încărcare al navei

cargo stowage factor = indice de stivuire

cargo tray = palet

cargo underwriter = asigurator al încărcăturii

cargo work = operare de mărfuri (încărcare, descărcare, stivuire)

carrier = cărăuş, transportor

carrier’s risk = risc al cărăuşului

to carry = a căra, a duce

case = cutie, ladă

cask = butoi metalic

cattle ship = navă de transport animale vii

centerline/center line = axul longitudinal; plan diametral

certificate = certificat, atestat, patentă

certificate of clasification = certificat de clasă

certificate of freeboard = certificat de bord liber

certificate of healh/pratique = patentă de sănătate

to chafe = a freca, a uza/a încălzi prin frecare

certificate of damage = certificat de avarie

chain = lanţ

chain bin = puţ al lanţului de ancoră

chain cable = lanţ de ancoră

chain mail = za

chain sling = ţapan de lanţ

chain stopper = boţ de lanţ

chain towing = remorcaj cu lanţ

chain wail = portsart

channel = şenal, canal navigabil, pasă, trecere; strâmtoare

channel buoy = geamandură de pasă

chart = hartă nautică

chart compass = roză de hartă, roză a vânturilor

charted = trecut pe hartă

charter party = contract de navlosire

chart house/room = camera hărţilor

chart insruments = instrumente de lucru pe hartă

chart working = lucru pe hartă

chief electrician = electrician-şef

chief electrician’s mate = ajutor al electricianului-şef

chief engineer = şef mecanic

chief officer/mate = ofiţer secund

to chock = a sprijini cu pene; a înţepeni

cleat = tachet de împănare; pană

cloth = pânză

cloud = nor

cloudbank = masă de nori de joasă altitudine

cloud burst = rupere de nori, ploaie torenţială

cluster light = proiector cu lumini de lucru

coal = cărbuni

cock = robinet, ventil

coil = colac, rolă

to coil = a înfăşura, a răsuci; a bobina

cold front = front rece

cold sector = sector rece

to come alongside = a acosta cu bordul

to come full ahead/astern = a pune toată viteza înainte/înapoi

compliance = conformitate, acord

to consign = a depune, a transmite, a trimite, a preda

consignation = expediere de mărfuri

consignee = destinatar; primitor al mărfii

consignement = consignaţie; partidă de marfă

consignor/consigner = expeditor; expeditor al mărfii

convection = convecţie

course = curs, drum

course-and-bearing indicator = indicator de drum şi relevment

course line = linie a drumului

course mark = indicator de drum

course recorder = înregistrator de drum

course plotting = trasare a drumurilor

course per gyro compass = drum la girocompas

cover = înveliş, capac

craft = ambarcaţiune, barcă, vas

crane = macara de cheu, granic, cranic

crane boom = braţ de cranic

crate = ladă din şipci

crew = echipaj

cross stream = curent de travers

crutch = suport; furchet

custom = obicei, uz, uzanţă

customs = vamă, taxe vamale

custom-clearing form = permis vamal pentru transport

custom-house/customhouse = birou/oficiu vamal, vamă

custom-house officer = ofiţer de vamă, vameş

custom-house regulations = regulament vamal, instrucţiuni vamale

custom of the port = uz al portului

custom office = birou/oficiu vamal

customs officer = vameş

custom rules = regulament vamal

customs body = organ vamal

customs charges = taxe vamale

customs clearance = control vamal

customs-clearing form = permis vamal de transport

customs debenture = certificat de restituire a taxelor vamale

customs declaration = declaraţie vamală

customs duty/duties = taxe vamale

customs-enforcement area = zonă vamală

customs entry = declaraţie în vamă la sosire

customs examination = control vamal

customs fees = taxe vamale

customs formalities = formalităţi vamale

customs-free = scutit de taxe vamale

customs guard vessel = navă de supraveghere vamală

customs inspector = inspector vamal

customs launch = şalupă de vamă

customs patrol vessel = navă de patrulare vamală

customs schedule = clasificare vamală a mărfurilor; scală de tarife vamale

customs seal = sigiliu vamal

customs shipping documents = documente vamale de transport

customs tarrif = tarif vamal

customs warrant = permis vamal de ridicare a mărfurilor din depozit

customs waters = zonă vamală

customs wharf = cheu/mol vamal

cyclone = ciclon

 

 

D

damage = avarie, stricăciune

damage by handling = avarie prinmanipulare

dangerous goods = mărfuri periculoase

dead reckoning = estimă; punct estimat

dead reckoning by computation = estimă prin calcul

dead reckoning by plot = estimă grafică

dead-reckoning position = punct estimat

dead-reckoning sailing = navigaţie estimată

dead-reckoning track = drum estimat trasat pe hartă

deck = punte; covertă

deck appliance = instalaţie de punte

deck bridge = punte a comenzii de navigaţie

deck cover = capac al gurii de magazie, bocaport

deck crane = cranic, macara de bord

deck crew = echipaj de punte

deck department = secţie punte

deck fastenings = mijloace de legare de punte

deck gang = echipă de docheri de punte

deck gear = instalaţie de punte

deck hawse = nară de punte/ancoră

deck head beam = traversă

deck hook = guseu orizontal de punte

deck horse = cavilă pentru luat volte

deckhouse = ruf; careu pe puntea superioară; cabină a comandantului

deckhousing = suprastructură pe punte

deck light = iluminator de punte

deck load = încărcătură pe punte

deck log = caiet pentru notări de navigaţie

deck officer = ofiţer de punte

deck seamanship = practică marinărească

deck stopper = boţ al lanţului de ancoră

deck watch = cronometru de observaţii; serviciu de punte

deck watch error = stare absolută a cronometrului de observaţii

deck watch time = oră a cronometrului de observaţii

deck watchman = vardie de punte

deck cabin = cabină de punte

decker = marinar

deck-hand = marinar de punte

deflection = deviere, abatere

to deem = a considera, a socoti

deep sea = mare adâncă; mare largă; largul mării

demand = cerere

departure = plecare, îndepărtare

departure from = îndepărtare de la

depression = depresiune atmosferică

depth = adâncime

derrick = bigă de marfă

derrick crutch = suport al capului de bigă

derrick kingpost = coloană-suport de bigi

to detail = a numi, a repartiza

dew = rouă

dew point = punct de rouă

dip = înclinare, depresiune

dip correction = corecţie de depresiune a orizontului

to dip the tanks = a face măsurători în tancuri

disbursement = plată

dish = vas, farfurie; fel de mâncare

displacement = deplasament

displacement hull = cocă tip deplasament

displcement ton = tonă de deplasament

displacement tonnage = deplasament

disposition = poziţie

distance abeam = distanţă la travers

distress = sinistru maritim, naufragiu, primejdie pe mare

distress call = apel de sinistru

distress light = semnal pirotehnic de sinistru

diurnal variation = variaţie zilnică

diver = scafandru

dock = bazin portuar, doc

doldrums = calmuri ecuatoriale

drain = golire, uscare, drenaj

draught/draft = pescaj; greutate a coţadei; proiect; cambie; marfă, coţadă de marfă; schiţă, ciornă

to draw up = a întocmi

*to be deemed = a fi considerat

dredge = dragă

to dredge = a draga

drift = derivă

drift anchor = ancoră de furtună/derivă

drift angle = unghi de derivă

to drift ashore = a deriva spre coastă

due = cuvenit, datorat

dues = taxe

duly = cum trebuie, cum se cuvine, corect

dunnage = material de protejare şi separare a încărcături; fardaj de protecţie

dusk = crepuscul, amurg

dry-dock = doc uscat

 

E

earth-based navigation = navigaţie cu repere terestre

to ease = a fila; a slăbi o remorcă parâmă

to ease the chain = a fila lanţul de ancoră

east = est

ebb = reflux; curent de reflux

ebb and flow/flood = flux şi reflux

ebb tide = reflux

eddy = volbură, vârtej

endorsement= andosare

engaged in fishing = ocupat cu pescuitul, în curs de pescuit

engine = maşină, motor

engine hatch = spirai de maşină

engine man = motorist

engine room = compartimentul maşinii

engine shaft = arbore principal, arbore cotit

ensign = drapel, stindard

to ensure = a asigura, a garanta

to entail = a atrage după sine, a cauza, a determina

excise = acciză

to exonerate from = a scuti

eye of storm = ochiul furtunii

 

F

fall = curent de palanc

falling snow = ninsoare

fan = ventilator

to fasten = a amara, a volta, a lega

fairway = şenal navigabil, pasă de navigaţie, canal navigabil, pasă de acces

feature = particularitate, reper costier

fender = apărătoare, tranchet

first mate = ofişer secund

fishing vessel = navă de pescuit

fittings = accesorii de navă, garnituri

flag = pavilion

flashing light = lumină cu sclipiri

to float = a pluti; a scoate de pe uscat

floatage = flotabilitate

floating anchor = ancoră de furtună

floating dock = doc plutitor

floating ice = sloiuri în derivă; gheaţă plutitoare

floating light = far plutitor, geamandură luminoasă

floor = varangă

to flush = a se înroşi

fog = ceaţă, negură, pâclă

fog bank = banc de ceaţă

fog bell = clopot de ceaţă

fog-bound = imobilizat din cauza ceţii

foghorn = corn de ceaţă

fog signal = semnal fonic de ceaţă

fore = spre prova; înainte, în faţă

fore-and-aft = de la prova la pupa, longitudinal

fore-and-aft sail = velă aurică

forecastle = teugă, castel prova

forecastle deck = punte a teugii

foredeck = punte prova

foreman = şef de echipă

foremast = arbore trinchet

foresail = trincă, velă de trinchet

forestay = strai prova

fore top = gabier mic

fore top gallant mast = arbore zburător

fore yard = verga trinchet

forklift = cărucior/elevator cu furcă

forward breast line = traversă prova

forward spring = şpring spre înainte

fow = curgere, flux, curs, debit

fresh breeze = briză rece

fresh water = apă dulce

front = front

fuel oil = combustibil lichid

fully = pe deplin, cu totul, cu desăvârşire

G

gale = furtună

gangway = schelă de bord/ de acces pe navă

gasket = garnitură, manşon; sachet, baieră

gauge = măsură

to gauge = a măsura

gear = mecanism, dispozitiv

ground = fund de mare, natura fundului mării

guard = vardie, pază

gust = rafală

 

 

H

hail = grindină

half ahead = jumătate înainte

halo = nimb, aureolă

to handle = a manevra

handling = conducere/manevrare a navei

harbour = port

harness = echipamen/haine de lucru

hatch = gură de magazie

hatch boards = panouri de acoperire (mingini)

hawse = nară

hawse-hole = gură de nară

hawser = parâmă, cablu, otgon

head = prova

head line = parâmă de legare prova

head light = lumină de catarg prova

to heave the anchor = a ridica ancora

to heave up = a vira, a recupera

heavy rainstorm = furtună cu averse puternice de ploaie

to heel = a (se) carena

helm = cârmă, timonă

helmsman = timonier

high seas = largul mării

hoist = coşadă

hold = magazie, hambar

hoop = cerc de butoi

horse latitudes = zonă de calm de la nord de Alizee

hose = furtun, manică

hull = corp de navă, cocă, osatură

hundredweight/cwt = quintal (45,359 kg)

hurricane = uragan, furtună, vânt puternic

 

 

I

ice breaking = spargere de gheaţă

ice cake = sloi de gheaţă

to impair = a deteriora, a strica; a împiedica, a stânjeni

in agreement = de acord

in compliance with = în conformitate cu

in bilge and cantline fashion = stivuire sfert pe sfert

inconspicuous = inobservabil, greu de remarcat

in doubt = în dubiu

inland = interior, intern

inland waterways = căi de navigaţie interioară

inner = interior, ascuns

inshore = la ţărm, aproape de ţărm, costier, de coastă

inshore navigation = cabotaj, navigaţie costieră

in sight = vizibil

invoice = factură

 

 

J

jack-knife = cuţit de buzuner, briceag

jack ladder = scară de pilot

jacksatff = baston de pavilion prova

jettison = bunuri aruncate peste bord

jetty = dig de larg; debarcader

 

 

K

keel = chilă

knot = nod; nod marinăresc

 

 

L

ladder = scară

lake = lac

land = uscat, ţărm, pământ

to land = a acosta, a trage la mal

land breeze = briză de uscat/de noapte

land mark = reper costier

lane = coridor, drum navigabil, bandă de circulaţie

lantern = felinar

lashing = legătură; parâmă, socar; amarare, amaraj

launch = şalupă

to lay = a pune, a aşeza

leak = spărtură; gaură de apă

to leak = a (se) scurge

leakage = scăpare; scurgere

leak-proof = ermetic

lee anchor = ancoră nefundarisită, ancoră de sub vânt

lee board = derivor lateral

lee shore = coastă de sub vânt

lee side = bord de sub vânt

leeward = sub vânt

leeway = derivă

length = lungime

length overall = lungimea peste tot

letter of guaranty/indemnity = scrisoare de garanţie

limit = limită, margine, hotar

lighthouse = far

lights and shapes = lumini şi semne

limitation = limitare, mărginire

line = parâmă, saulă

lines = carmace

load = încărcătură

log = loch, jurnal de bord

log book = jurnal de bord

look aut by sight and hearing = veghe vizuală şi auditivă

look-aut = vigilenţă, atenţie, băgare de seamă; veghe

lubrificating oil = lubrifiant

luff = margine de învergare

to luff = a veni în vânt

luff tackle = palanc simplu

 

 

M

machinery = instalaţie mecanică, maşină, mecanism

made course = drum adevărat

to make good = a naviga pe un drum bun

margin = toleranţă; plus

mast = catarg, arbore

mast band = cerc de coloană

mast cap = butuc

master = comandant, căpitan de vas comercial

masthead = vârf de catarg

mast hole = etambreu de arbore

masthead light = lumină de catarg

mate’s receipt = ordin de ambarco

mean of transportation = mijloc de transport

meridian = meridian, zenit

midships = la mijlocul navei, cuplu maestru

mine clearing = deminare

mineclearance = deminare

mine lifting = deminare

to mistake for = a confunda cu, a lua drept

*to be mistaken for = a fi confundat cu

to moor = a se lega, a acosta, a amara, a afurca

moorage = acostare, amarare, afurcare; loc de ancorare, ancoraj

mooring mast = stâlp de ancorare

mooring buoy = geamandură de ancorare

 

 

N

narrow = trecere îngustă

narrow channel = trecere îngustă

navigation mark = reper de navigaţie

neglect = neglijenţă

non-displacement craft = ambarcaţiune/construcţie fără pescaj

notice of readiness = aviz de punere a navei la dispoziţie

not-under-command ship =

not-under-command lights =

nozzle = vârf, ştuţ

 

 

O

oar = vâslă, ramă

occluded depression = depresiune ocluză

offshore = departe de ţărm/coastă; din larg

oil = ţiţei, petrol

on end = în picioare, perpendicular

on the high seas = în largul mării

open sea = mare largă/liberă

ordinary = obişnuit, normal, uzual

ordinary seaman = marinar necalificat

ordinary practice of seamen = bună practică marinărească

ore = minereu

ounce/oz. = uncie (31,103 g sau 28,349 g)

outer = exterior, din afară

to overtake = a ajunge din urmă, a depăşi

owner = proprietar

 

 

P

packing = ambalaj

paints = vopsele, pituri

parcel = pachet, colet

pendant = mandar simplu, cablu de vinci; flamură

pennant = flamură, fanion

to pick up = a ridica, a strânge, a scoate

pilot = pilot

to pilot = a pilota

pilotage = pilotage, pilotare

pilot boat = pilotină, navă de pilotaj

pilot house = timonerie, camera pilotului

piloting = pilotaj, pilotare

pilot jack = pavilion de pilot

pilot ladder = scară de pilot

pilot vessel = navă de pilotaj

pitch = pas al elicei; tangaj

pitching = tangaj

pivoting point = punct giratoriu

plank = scândură, dulap

plotter = echer de navigaţie

plotting = lucru pe hartă

poop = dunetă, pupa

port = babord, la babord; port, oraş cu port

to port! = cârma stânga

port aft = pupa babord

portage = transport, transportare; taxă de transport, navlu; zonă între apele navigabile peste care se face transbordarea mărfurilor sau a vaselor mici

porthole = sabord, hublou; fereastră de ventilaţie/aerisire

pound¹/sovereign/quid = liră sterlină

pound²/lb = livră, funt (0,373 kg sau 0,453 kg)

power boat = barcă cu motor

power craft = vehicul motorizat

power drive = acţionare mecanică

power-driven vessel = navă cu propulsie mecanică

prevailing = curent; existenţă

to proceed = a merge, a se deplasa

to propel = a propulsa, a pune în mişcare, a împinge

propeller = propulsor, elice

propeller fan = ventilator cu elice

pulley = roatăde transmisie, scripete, troliu

pump man = pompagiu

pump room = sala pompelor

pump well = puţul pompei

to put her nose into the wind = a veni cu prova în vânt

to put the barrels on their ends = a aşeza butoaiele în picioare

 

 

Q

quadrant = sector de cârmă

quarantine = carantină

quay = cheu, debarcader, chei

to quote = a cita; a menţiona; a fixa

 

 

R

racon/radar racon = far cu radar/de radiolocaţie, radiofar cu răspuns

radar bearing = relevment radar

radar reflector buoy = geamandură cu reflector pasiv

radar responder buoy = geamandură cu reflector radar activ

raider = navă de radă, navă în cursă

rail = şină, balustradă, copastie

rainbow = curcubeu

rain shower = aversă de ploaie

rainstorm = vijelie, furtună cu ploaie

range = bătaie, rază de acţiune

rate of exchange = curs valutar de schimb

relative bearing = relevment prova

replenishment = reumplere, completare, reaprovizionare

restricted visibility = vizibilitate redusă

retail = en detail

retail trade = comerţ en detail

to ride = a înfrunta valurile/furtuna

to ride easy = a nu avea tangaj mare în timpul staţionării la ancoră

to ride hard = a avea tangaj puternic la ancoră

ridge = creastă, culme, coamă

right ahead = chiar din/în faţă, de la prova

right aft = de la pupa; drept în pupa

right-handed propeller = elice pas dreapta

river = râu, fluviu

roadstead = radă

roll = ruliu; mişcare de ruliu

rolling = cu ruliu; de/cu hulă

rolling chock = chilă de ruliu

rolling rope = cablu la macara de ruliu

rolling tank = cisternă/tanc de ruliu

rope = parâmă

rope ladder = scară de frânghie

rope sling = ţapan de parâmă

to rot = a putrezi, a se strica; a rata, a pierde

route = rută, drum

ruddur = cârmă

rule = regulă

to rust = a rugini

 

 

S

safe speed = viteză de siguranţă

safety-belt = centură de salvare

sail = velă, corabie, navigaţie

to sail = a naviga

sailing line = şenal

sample = mostră

sand bank = banc de nisip

sandstorm = furtună de nisip

scales = balanţă, cântar

scatter = risipire, difuzare

score = urmă, semn; zgârietură

to score = a marca; a zgâria; a estima

to scratch = a zgâria

screw = elice

sea bank = ţărm de mare, coastă

sea bed = fund de mare

sea breeze = briză de mare/zi

sea-coast = coasta mării, litoral

sea craft = vas, navă, ambarcaţiune

seafarer = marinar, navigator

sea floor = fund de mare

sea foam = spuma mării/valurilor

sea fog = ceaţă marină

sea gauge = pescaj, sondă

sea-going = maritim, de mare; navigant, de navigaţie

seagoing vessel = navă maritimă

sea green = verde marin

sea keeping ability = calităţi nautice

sea letter = permis de navigaţie

sea ladder = scară de pisică/furtună

sea lanes = drumuri maritime recomandate

sea lashing hook = cârlig de amarare

sea levee = dig maritim

sea level = nivel al mării

sea lock = ecluză maritimă

sea mark = reper costier de navigaţie

sea mile = milă marină

sea ore = alge marine

sea passage = traversadă maritimă/oceanică

sea perils = pericole/riscuri ale mării

sea pilot = pilot maritim

sea port = port maritim

sea protest = protest de mare

sea report = raport de mare cu evenimentele principale din timpul călătoriei

sea rim = linia orizontului; suprafaţă a mării

sea road/route = cale/rută maritimă

sea rolling = hulă

sea room = spaţiu de manevră

sea service = serviciu maritim

sea ship = navă maritimă

sea sgipbuilding = construcţii de nave maritime; construcţii navale

sea shipbuilding yard = şantier de construcţii maritime/navale

seashore = coastă maritimă, ţărm

sea-sick = care suferă de rău de mare

sea-sickness = rău de mare

sea side/seaside = ţărm de mare, coastă maritimă, litoral

sea state = stare de agitaţie a mării

sea stock = rezervă de voiaj/marş (combustibil, apă, alimente)

sea stores = provizii şi materiale de bord

sea trade route = drum comercial maritim

sea travel/trip = călătorie pe mare

seaward = dinspre mare

seawards = către/înspre mare, în direcţia mării

seaway = pasă; cale maritimă; mare deschisă, larg

seaworthiness = navigabilitate

sea watch = card la ancoră

seaworthy = în bună stare de navigabilitate

seine = năvod, setcă

separation zone = zonă de separare

separation line = linie de separare

to service = a deservi, a întreţine

to set adrift = a rămâne în derivă

to set afloat = a lăsa la apă, a lansa

to set the anchor = a fundarisi ancora

to set a course = a lua un drum, a trasa drumul navei pe hartă

to set the flag = a ridica pavilionul

to set off = a pleca în voiaj, a ieşi din port

to set off the course = a se abate de la drum

to settle accounts = a încheia socotelile

to sew = a drena; a coase

sewage = ape uzate, deşeuri

shaft = arbore/ax al elicei

shallow = fund mic; ape mici; întinsătură

shank = fus al ancorei

shape = formă, semn de vârf

shell = bordaj exterior, cocă, corp de navă

shelter = adăpost

shift = abatere

to shift = a schimba dana de acostare

shipper = încărcător

shipment = încărcare, încărcătură; partidă de marfă încărcată pe navă

shipping note/order = aviz de expediţie

shipwreck = naufragiu, epavă

shoal = banc, întinsătură, fund mic

shore = coastă, ţărm

shortage = lipsă

shovel = lopată

to shove off = a îndepărta/ a desprinde (o barcă) de ţărm/cheu/navă

sick-flag = pavilion de carantină

side = parte, bord

sidelights = lumini laterale, limini din borduri

sight = vedere, privire; observaţie astronomică

sight-bar/sight rule = alidadă

sight distance = vizibilitate; rază vizuală

signal lights = semnale luminoase;baliză

sling = praştie, aruncare; laţ; sapan, ţapan

to slacken speed = a înetini, a reduce viteza

snow blast = viscol, viforniţă

snowfall = ninsoare, cădere de zăpadă

to soil = a murdări; a păta

sound¹ = sunet

sound² = solid

sounder = sondă

sounding = sondaj, măsurare a adâncimii

sound-signalling appliances = dispozitiv de semnlizare sonoră

span = labă de gâscă

spare anchor = ancoră de rezervă

speed = viteză

spill = vărsare; pată

to spill = a vărsa un lichid, a risipi

spill cleanage = curăţare a petei

splice = matisire; îmbinare; nod

to splice = a matisi

squall = gren, vijelie, furtună; hulă

sqaure-rigged vessel = navă cu vele pătrate

stack = rând; gramadă; stivă de un rând; coş al navei

starboard = tribord

starboard lam/lantern = felinar tribord

statement of facts = istoric al operării navei

station = port, gară maritimă

station lights = lumini de poziţie

steep = abrupt

to steer = a conduce, a pilota; a gira, a cârmi

steerer = timonier, pilot, cârmaci

steering = guvernare, manevrabilitate

steering and sailing rules = reguli de drum

steering by the land = guvernare după repere costiere

steering (engine) flat/room = camera cârmei

steering gear = instalaţie de guvernare

steering light = lumină de guvernare

steering qaulities = calităţi manevriere

steering repeater = repetitor de drum/guvernare

steering wheel = timonă

stem/stempost = etravă

stern = pupa

stern bench = banchetă

stern frame = etambou

sternmost = cel mai apropiat de pupa

sternpost = etambou

sterway = viteză înapoi

stern anchor = ancoră pupa

stern foremost = cu pupa înainte

stern fast = legătură pupa

stern ward = de pupa, îndreptat spre pupa

sternwards = spre/către pupa

stevedore = stivator

stevedore gang = echipă de docheri stivatori

stevedoring crew = echipă de stivatori

stevedoring charges = cheltuieli de stivuire

stock = traversă de ancoră; ax de cârmă

stopping distance = distanţă de oprire

storage = depozitare

store = rezervă de bord, provizii

stores = provizii, materiale de bord

storehouse = depozit, magazie

to stow = a stivui, a amara

to stow the anchor = a pune ancora la post

stowage = stivuire

stowage capacity = capacitate a navei

stowage factor = indice/factor de stivuire

to strike the bell = a bate clopotul

stump = buştean

to submerge = a afunda

submerged = imers

sump = puţ de drenaj

sunk = scufundat

sunrise = răsărit

sunset = apus

supplier = furnizor

supplies = provizii

supply = aprovizionare, alimentare

to supply = a aproviziona

survey = inspecţie de registru

survey certificate = certificat de inspecţie

sway = balans

swaying = ruliu

to sweep = a mătura

sweepings = măturătură de marfă

swell = hulă, valuri de hulă

swept = dragat

swing = giraţie

to swing against the rudder = a se canarisi în bordul opus punerii cârmei

to swing off the course = a se abate de la cursul stabilit

 

 

T

tackle = greement, palanc; unealtă, sculă

to tackle = a lega funii

tackle fall = curent

to taint = a infecta, a polua; a se strica, a se altera

tainted = alterat, stricat; pătat, mânjit

to take aboard = a îmbarca, a luat la bord

to take reckoning = a determina punctul estimat al navei

to take sights = a lua înalţimi la aştrii

to take soundings = a lua sonde, a sonda

to take a tow = a lua la remorcă, a lua remorca/parâma de remorcaj

a take  ullage = a măsura ulajul, a lua ulaje

tally = socoteală, potrivire a conturilor

tallyman = pontator

to tamper with = a umbla la, a deschide

tank = tanc

tank freeing = golire a tancului

tank cleaning = spălare a tancurilor

tarpaulin = tendă, prelată

tear = uzură, roadere

tendered notice of readiness = notis/avizare de navă „gata de operare”depus(ă)

termination = capăt, limită, extremitate

terms and conditions = clauze şi condiţii

thole = furchet

thole pin = cui de furchet

through = prin, printre; peste; direct

through route = cale directă de acces

tidal amplitude = amplitudine a mareei

tide = maree

tier = rând; strat; paiol de marfă

tiller = fusul cârmei, cârmă; tirant, bielă

tiller chain = lanţ al cârmei, lanţ de guvernare

tiller rope = odgon/cablu al cârmei

timber = cherstea, material lemnos

to tom up = a fixa prin înţepenire

tonnage hatch(way) = deschidere de tonaj

top mark = semn de geamandură

topping lift = balansină a bigii/picului

top uppermost = stivuit în picioare

tow = remorcher, navă-remorcher; remorcă, parâmă de remorcaj

to tow = a remorca

to tow abreast/alongside = a remorca la ureche

to tow aft = a remorca de pupa

to tow ahead = a remorca de prova

towboat = remorcher, navă de remorcaj

to tow from amidships = a remorca la ureche

tow cable/rope = remorcă, cablu de remorcaj

towed = remorcat

towing = remorcaj

towing light = lumină de remorcaj

traffic = circulaţie, trafic

traffic lane = bandă de circulaţie

traffic flow = direcţie a traficului, flux al traficului

traffic separation scheme = schemă de separare a traficului

trawler = traul

tray = tavă; platformă de încărcare

trim = asietă, diferenţă de pescaj, înclinare longitudinală

to trim = a orienta, a îndrepta, a echilibra încărcătura

tug/tugboat = remorcher

tugee = navă remorcată

 

 

U

ullage = ulaj, spaţiu neumplut

ultrasonic depth finder = sondă ultrason

under keel clearence = adâncime sub chilă

under way = în mers, în mişcare

upper deck = punte superioară

upsea = cu valuri din prova

 

 

V

to veer = a fila lanţul de ancora, parâma

veering = girare

vessel = navă eşuată

vessel aground = navă eşuată

vessel not under command = navă care nu este stăpână pe manevra sa

vessel restricted in her ability to manoeuvre = navă cu capacitate de manevră redusă

victuals = hrană, provizii, alimente

to victual = a aproviziona cu hrană; a (se) hrăni

 

 

W

wardroom = careu al ofiţerilor

warehouse = depozit, antrepozit

watch officer = ofiţer de cart

water craft = ambarcaţiune

watertight = etanş la apă

weight = greutate

to weight = a cântări

well = puţ de santină

wharf = cheu, debarcader, ponton, şantier naval

wheel = roată, timonă

wheel steering = timonă

wheelhouse = timonerie

whistle signal = semnal cu fluierul

wholesale = en gros

wholesale trade = comerţ en gros

wild = nemanevrabil, greu de guvernat

winch = vinci

winch barrel = tambur al vinciului de ancoră

wind = vânt

windage = partea expusă vântului

windlass = troliu, vinci de ancoră

windward = bord din vânt; în bordul din vânt; în vânt

wire = parâmă metalică; sârmă

with respect to = cu privire la

wreck = naufragiu; sinistru maritim; navă naufragiată

 

 

Y

yard = yard; şantier naval

yaw = ambardee

yoke = brăţară, eche rotundă

 

 

Z

zenith = zenit

zone = zonă, regiune, fâşie