SIMPOZION – Rolul militarilor în reconstrucţia şi modernizarea oraşului Mangalia în perioada anilor 1950-2000

Rolul militarilor în reconstrucţia şi modernizarea oraşului Mangalia în perioada anilor 1950-2000

Unul dintre obiectivele pentru care există Filiala Mangalia a Ligii Navale Române este acela al ,,amplificării imaginii mării, marinei şi, în special, a Forţelor Navale Române în rândurile tinerilor, a instituţiilor şi organizaţiilor din domeniul educaţiei, artei, culturii şi mass-media din Mangalia”.

De-a lungul existenţei sale, Mangalia a trecut prin diferite etape de transformare şi a evoluat atâta vreme cât cei care au locuit-o au căutat să o ocrotească şi să o facă să progreseze.

Întotdeauna, alături de locuitorii cetăţii, fie că au fost greci, turci, tătari, valahi, moldoveni, transilvăneni, etc, au fost şi militari, pentru că, mai tot timpul această zonă a avut nevoie să fie apărată şi să se simtă în siguranţă.

Apreciem că, după cel de al doile război mondial şi, în special, în perioada 1950-2000 militarii au avut un rol deosebit în refacerea şi în reconstrucţia Mangaliei moderne.

Militarii care trăiesc şi care au trăit în Mangalia, mai ales cei mai în vârstă au fost nu numai martorii ci şi făptuitorii a ceea ce s-a realizat în oraş în perioada amintită. Noi ştim că eforturile lor nu au fost de neglijat şi că mai tot ce se vede azi, de-a lungul şi de-a latul asezării noastre, poartă amprenta sacrificiului multor ofiţeri, maistri miliatri şi militari în termen care au făcut parte din unităţile militare dislocate în Garnizonă.

Din păcate, în ultima vreme, din cauze pe care nu dorim să le spunem aici, există încercări de minimalizare şi chiar de denigarare a rolului pe care militarii Marinei Militare şi din unele unităţi ale Trupelor de Uscat l-au avut în reconstrucţia oraşului. Se afirmă prin unele cercuri că, îndeosebi în anii 1950-1960, prin statutul de ,,oraş închis” armata a stagnat procesul de evoluţie şi în special dezvoltarea turismului.

Cu părere de rău trebuie spus că, primii care acceptă acestă dezinformare sunt tinerii Mangaliei, îndeosebi cei născuţi după 1990 şi aceasta şi din vina noastră pentru că nu luăm nici un fel de atitudine.

Iată de ce, filiala noastră vă invită să fiţi alături de noi la un simpozion intitulat ,,Rolul militarilor în reconstrucţia şi modernizarea oraşului Mangalia în perioada anilor 1950-2000” ce va fi  organizat în sala de spectacole a Cercului Militar Mangalia pe data de 25februarie 2011, orele 13.00, la care dorim să invităm militari activi şi în rezervă, personalităţi ale administraţiei locale, oameni de cultură şi artă, istorici, studenţi şi elevi cât şi presa locală.

Dorim să prezentăm o imagine a ceea ce s-a realizat în Mangalia şi a modului în care au fost implicaţi militarii în efortul de reconstrucţie şi de modernizare a oraşului.

Vrem ca în final, concluziile rezultate în urma discuţiilor să le sintetizăm într-un material care să fie prezentat în şcolile şi liceele din localitate, conducerilor organismelor şi organizaţiilor administraţiei publice locale şi filialelor partidelor politice. Deasemenea, atât presa locală şi centrală, instituţiile istorie şi de cultură vor primi spre informare aceste concluzii care, sperăm noi, să contribuie la afirmarea adevărului istoric şi la educarea sănătoasă a tinerilor oraşului.

Consiliul Director al Filialei Mangalia a Ligii Navale Române