Ziua apelor

TRADIŢII ŞI SEMNIFICAŢIE

Ziua Apelor -începutul-

 • 7 aprilie 1927-Înfiinţarea Ligii Navale Române

Obiective:

q     înfiintarea unui Muzeu Maritim şi a unui Acvariu la Constanţa

q     construirea unei noi nave şcoală

q     fuzionarea Yacht-Clubului Regal Roman cu Liga Navală

q     amenajarea lacurilor din jurul Capitalei în scopuri nautice,etc.

 • 24 iunie 1933 – Decizie semnata de Dimitrie Gusti ministrul Instructiei, Cultelor şi Artelor prin care se instituie ,,ZIUA APELOR”

,,Noi, Ministru, Secretar de Stat la Departamentul Instructiei, Cultelor şi Artelor, avand în vedere referatul d-lui Director al Educatiei Poporului şi după propunerea Ligii Navale Romane,

Decidem:

 • Art. 1. -Se instituie o zi a apelor în una din Duminicile din a doua jumătate a luni iunie, pentru toate şcolile din vecinatatea apelor, şi cu concursul Asociaţiei culturale şi sportive aderente la aceasta initiativa.

Programul zilei se compune din: excursiuni, concursuri de înot şi canotaj.

Lecţii speciale, şezători, conferinţe publice cu probleme legate de apele noastre.

Pagini de gazete, expoziţii, proiectii şi desfaceri de cărti din literatura apelor.

Colecte pentru operele Ligii Navale.

 • Art.2 -Organizarea zilei se face în colaborare cu Liga Navală şi P.A.R.I.D.
 • Art.3 -Domnul Director al Educatiei Poporului va aduce la îndeplinire dispozitiile prezentei decizii.

Data astăzi, 24 aprilie 1933,,

Prima sărbătorire a Zilei Apelor-1933

 • La BALCIK: s-a organizat o serbare s-a oficiat un Te-Deum şi s-a sfinţit apa,pe pontonul din port.
 • La BRAILA: în piata Sf. Arhangheli, s-a format o procesiune compusă din muzica militară, un pluton din Grupul Navelor Granicereşti, fiecare ostaş purtând câte un colac de salvare, o centura sau o ramură, reprezentantii autoritatilor civile şi militare, cercetaşii şi şcolile, care în sunetul sirenelor vaselor din port au pornit spre Bazinul Docurilor. La bordul navei “DEMETRIADE” s-a oficiat un Te-Deum, dupa care capitan-comandorul Ionescu-Cerna a vorbit în numele Ligii Navale Române
 • La SNAGOV: sfinţirea drapelului Foştilor Cercetaşi din războiul din 1914-1918, depunerea jurământului de către cercetaşii marinari, demonstraţii nautice, lansări de carte, demonstraţii de pescărie şi îndeletniciri pe apă, lecturi şi conferinţe cu caracter marinăresc
 • La CONSTANŢA: procesiune formată din autorităţile locale, asociaţiile marinăreşti, asociaţiile din şcoli, plutoane de marinari, un numeros public, în frunte cu fanfara militară şi cu icoana bricului ,,Mircea” la a 50-a aniversare, care alegorice , pe traseul Piaţa Grand-Cazinoul de pe malul mării.
 • CONSTANŢA-Contraamiralul Ioan Bălăbănescu:

,,Ziua Apei este prileiul celui mai sincer omagiu pe care omul de apă, omul de mare, locuitor pe ţărmul mării sau marinar pe navele de larg, îl datoreşte naturii, apelor râurilor, Dunării şi mării, pentru frumuseţile şi foloasele preţioase de pe urma cărora viaţa îşi culege izvoarele de existenţă şi creaţiune.

Ziua Apei este sarbătoarea râului năvalnic, printre undele căruia plutaşul atlet îşi încordează muşchii pentru a purta pluta încarcată cu bogăţiile codrilor spre larga cale a Dunării.

Ziua Apei este sarbătoarea fluviului maiestuos ce-şi poartă apele potolite de-a lungul hotarelor de aur şi le îndreaptă spre nave în porturi, iar de acolo prin gurile Dunării, în lumea întreagă.

Ziua Apei este sărbătoarea mării, reţea nesfârşită de drumuri în toate unghiurile globului, câmp de înfăţişare rodnică a tuturor neamurilor, mijloc de înălţare şi  mândrie al puterii maritime. Este sărbătoarea mării, care ne scaldă nisipul cald al hotarului de răsărit, ne întăreşte trupul, ne desmeardă ochiul, ne ascute mintea, ne căleşte vointa, ne cheamă la larg la lupta economică a întregului Univers

 • La GALAŢI: sărbătoarea a avut un caracter religios, nautic, sportiv, cercetăşesc,şcolar şi pescăresc. Un număr impesionant de şcolari, cercetaşi, pescari, muncitori în port, autorităţi civile şi militare s-a deplasat-într-un cortegiu disciplinat şi pitoresc- de la stadionul local de la Grădina Publică până la locul festivităţii, care a fost în piaţa de lângă Palaltul Navigaţiei
 • La GIURGIU: o mare procesiune formată din autorităţi, şcoli, asciaţiile sportive şi cercetaşii s-a îndreptat spre Dunăre. Pe plaja Clubului Nautic s-aoficiat o slujbă religioasă, inaugurându-se oficial această plajă. S-au desfăşurat concursuri de înot, fond şi viteză, regate de bărci, lotci şi luntre

În 1934, ZIUA APELOR s-a sărbătorit pe 24 iunie.

Pe 30 Iunie 1935, ZIUA APELOR  s-a organizat la CONSTANŢA, BRĂILA, BALCIK, BISTREŢ-DOLJ,  DUNAVĂŢUL DE JOS-TULCEA, ISLAZ, CORABIA, MĂCIN-TULCEA ,OLTENIŢA, SCĂRIŞOARA-ROMANAŢI, PRISĂCANI-IAŞI, SULINA, ŞĂGANI-CETATEA ALBĂ ,TALMAZ-TIGHINA ,TECHIRGHIOL, TURCOAIA-TULCEA,VĂCĂRENI-TULCEA

ZIUA APELOR- 28 IUNIE 1936,

 • BALCIK, BRĂILA ,CETATEA ALBĂ ,CONSTANŢA, GIURGIU, SULINA, MANGALIA (,,Din suma de 300 de lei rezultată din vânzarea biletelor de intrare la serbarea organizată în portul Mangalia s-au cumpărat gustări pentru elevii şi elevele şcolilor”)

ZIUA APELOR-27 IUNIE 1937

 • BUCUREŞTI-lacul Herăstrău, CETATEA ALBĂ, CONSTANŢA, NĂMOLOASA, DUMITREŞTI-OLT, ORADEA, ORŞOVA, PETREŞTI-UNGHENI, SULINA

ZIUA APELOR-26 IUNIE 1938

 • BALCIK, BĂLTENI-GORJ, BRĂILA, GALAŢI, PETREŞTI-IAŞI, MĂCIN
 • MANGALIA(,,de comun acord cu autorităţile locale au fost organizate o serbare cu caracter marinăresc , concursuri de înot şi canotaj, precum şi concursuri de mulaje pe plajă, la care au participat îndeosebi elevii şcolilor”)
 • TÂRGU-UNGHENI
 • ZIMNICEA

ZIUA APELOR-25 IUNIE 1939

 • BRĂILA, BĂLŢI ,BILCIUREŞTIŢ-DÂMBOVIŢA, CERNĂUŢI, CETATEA ALBĂ, CONSTANŢA, CETATEA-GORJ, CORABIA , CERNAVODĂ, CHIŞINĂU, FĂLCIU, GALAŢI, GIURGIU ,GRUIA ,ISACCEA, MĂCIN, MOLDOVA  VECHE ,ORŞOVA, SULINA ,TURTUCAIA ,ZIMNICEA

25 IUNIE 1939 : Aparitia Bricului Mircea la sarbatoarea Zilei Apelor

ZIUA APELOR-30 IUNIE 1940

 • Din cauza evenimentelor ce se petreceau în ţară, Ziua Apelor nu s-a mai putut serba în pofida pregătirilor şi a dorinţei unanime exprimate de organizatori.
 • Doar la PIATRA NEAMŢ, în 30 iunie s-a oficiat un Te-Deum iar părintele de la Catedrala Sf.Ioan a rostit o frumoasă cuvântarea despre însemnătatea zilei.

ZIUA APELOR-a fost sărbătorită pe 28 IUNIE 1942 şi 25 IUNIE 1944

30 IUNIE 1945- Ziua Apelor s-a sărbătorit în BUCUREŞTI în prezenţa amiralului Petre Bărbuneanu, ministrul Marinei, a numeroşi ofiţeri de marină şi de aviaţie, comitetului Ligii Navale Române, sportivi şi mulţi alţi iubitori ai apelor.

23-24 IUNIE 2000: Consiliul de conducere al filialei L.N.R. Bucureşti a reluat sărbătorirea Zilei Apelor prin organizarea a două manifestări în 23 şi 24 iunie la Cercul Militar Naţional:

-dezbaterea ,,Să reînviem şi să înălţăm cultul Dunării”

-o slujbă religioasă la Mănăstirea Cernica de sărbătoarea Sânzienelor, Drăgacei şi naşterea Sf.Ioan Botezătorul

ZIUA APELOR-24 IUNIE 2001

 • BUCUREŞTI
 • GALAŢI
 • GIURGIU
 • OLTENIŢA

ZIUA APELOR-23 IUNIE 2002

 • BUCUREŞTI, CONSTANŢA

ZIUA APELOR - 20-22 IUNIE 2003

 • BUCUREŞTI, CONSTANŢA