SUBMARINELE AMERICANE ALE VIITORULUI

În perioada care urmează, firmele constructoare de submarine cu propulsie nucleară vor fi confruntate cu o reducere drastică a numărului de comenzi, astfel încât, pentru menţinerea capacităţilor de proiectare şi fabricaţie, guvernele ţărilor respective vor trebui să găsească fonduri pentru achiziţionarea, totuşi, a unui număr redus de submarine. Specialiştii americani apreciază că abia în jurul anului 2015 se va produce o relansare a producţiei în acest domeniu, necesitatea unei forţe submarine adecvate impunându-se pentru păstrarea rolului conducător al SUA în perioadele de conflict.

F.M.M. ale SUA vor dispune de noile submarine multifuncţionale din clasa PRESIDENTIAL, precum şi de cele din clasele STAR, SEAWOLF şi OHIO.

Submarinele nucleare din clasa PRESIDENTIAL vor avea în dotare avioane-robot pentru executarea cercetării antisubmarine şi vor încorpora secţiuni modulare interşanjabile, pentru diferite misiuni (plantarea minelor, dragarea câmpurilor de mine inamice, lansarea torpilelor, comandă, control, comunicaţii, informaţii/echipamente de luptă electronică etc.). De asemenea, aceste submarine vor beneficia de un sistem de propulsie mixt (nuclear+diesel, independent de aer), mult mai compact şi cu gabaritul mai mic decât sistemele actuale, precum şi de sisteme noi de apărare A.A. (rachete A.A. auto-dirijate, lansate din imersiune).

Submarinele din clasa PRESIDENTIAL vor putea îndeplini atât misiuni independente, cât şi în colaborare cu unităţile de Infanterie Marină şi Forţele pentru operaţiuni speciale.

Avioanele-robot, cu sisteme perfecţionate de hidrolocaţie pentru navigaţie şi descoperirea minelor, precum şi sesizoare TV pentru condiţii de vizibilitate redusă, vor fi permanent în legătură cu nava-bază.

Specialiştii apreciază că submarinele acestei clase vor putea beneficia de module pentru misiuni strategice, căpătând astfel posibilitatea de a înlocui submarinele actuale din clasa OHIO. Totodată, ele vor fi înarmate atât cu rachete convenţionale, cât şi cu rachete cu încărcătură nucleară, numărul acestora putând fi modificat în funcţie de misiuni.

Se consideră că perfecţionările care vor fi aduse în proiectarea şi construcţia corpului navei şi realizarea acestuia din materiale compozite va permite dezvoltarea unor nave sumarine de dimensiuni rezonabile, la costuri moderate. În operaţiunile care necesită viteză mică de deplasare, propulsia submarinului va fi realizată de către sistemul diesel-independent de aer. Toate sursele de zgomot vor fi îndepărtate sau izolate, costul tehnologiilor STEALTH urmând a fi inferior celui atins în cazul submarinelor din clasa SEAWOLF.

Pentru prima dată, noile submarine din clasa PRESIDENTIAL vor combina avionul-robot cu suita sesizoarelor specifice submarinelor nucleare, iar încorporarea periscoapelor, antenelor şi catargelor într-un modul corespunzător misiunii primite, va contribui la reducerea dimensiunilor navei şi îmbunătăţirea calităţilor sale STEALTH. Submarinele nucleare din clasa PRESIDENTIAL vor putea îndeplini şi misiuni specifice pe timp de pace, urmând ca în asemenea situaţii să fie dezvoltate module speciale, cum ar fi pentru: misiuni oceanografice, topografice şi cercetări biologice, studierea mediului şi intervenţii în caz de dezastre naturale sau accidente. U.S. Naval Institute Proceedings, SUA, nr. 10, oct. 1993