APARATE SUBACVATICE TELECOMANDATE (AST)

O mare răspândire au căpătat în Occident aparatele subacvatice telecomandate (AST), înzestrate cu aparatură hidroacustică destinată descoperirii obiectelor subacvatice şi apropierii de aceste obiecte, cu aparatură TV cu vidiomagnetofon (pentru supraveghere şi prelucrarea documentară a imaginilor), cu sondă acustică, aparat de măsurat adâncimea, loch şi alte aparate de navigaţie, precum şi manipulatoare, dispozitive de acţionare, detectoare pentru măsurarea temperaturii, salinităţii şi vitezei sunetului.

În prezent, în Occident au fost elaborate aparate subacvatice telecomandate, care acţionează la adâncimi de până la 6.000 m. Din categoria acestor aparate subacvatice fac parte aparatele subacvatice autopropulsate şi remorcate (dirijate prin cablu /remorcă/ de pe o navă purtătoare-remorcher). Avantajele aparatelor subacvatice telecomandate (remorcate) sunt : masă şi gabarit reduse, preţ de cost de producţie şi exploatare reduse, durată mare de serviciu neântrerupt, lipsa riscului pentru viaţa operatorilor în candiţiile pericolului de mine sau contaminare radioactivă, posibilitatea obţinerii informaţiilor privind situaţia subacvatică la scara de timp reală.

Pentru deplasarea acestor aparate sub apă se utilizează în mod obişnuit propulsoare de bord prevazute cu comandă electrică sau acţionate cu ajutorul unor dispozitive hidraulice. Prin cuplarea cablului multifilar alcătuit din conductori de putere şi conductori de comandă se asigură alimentarea, transmiterea comenzilor şi informaţiilor de la aparate la aparatura de bord. Ca element de rezistenţă în aceste cabluri se utilizează straturi de sârmă, de obicei două.

În unele cazuri, la aparatele subacvatice telecomandate se utilizează cablurile din fibre optice, în construcţia cărora sunt cuprinse fibre optice cu bandă largă de frecvenţe şi cu atenuare foarte mică.

Aparatura de bord de comandă şi de indicare a aparatelor subacvatice telecomandate cuprinde o serie de blocuri electronice şi un display pe care se afişează situaţia subacvatică precum şi parametrii necesari, măsuraţi cu aparatele şi detectoarele care asigură reproducerea prin TV a obiectului.

O particularitate distinctivă a ultimelor tipuri de aparate subacvatice telecomandate este execuţia şi compunerea modulară a elementelor de bord şi exterioare, care permite amplasarea aparatelor subacvatice telecomandate în containere de transport în vederea livrării lor ulterioare. În compunerea seturilor de aparate de acest fel întră, de regulă, dispozitive compacte de scufundare-ridicare, surse de energie autonome, piese şi instrumente de rezervă care asigură montarea şi exploatarea aparatelor subacvatice telecomandate de pe nava purtătoare.

În Franţa a fost creat aparatul subacvatic autonom EPOLAR, destinat fotografierii solului şi mediului acvatic la adâncimi de până la 6.000 m.

Corpul aparatului (de forma unei picături) are lungimea de 4 m, lăţimea de 1,1 m şi înălţimea de 2 m. Masa aparatului, 2,9 t. Utilajul principal al aparatului este compus din cameră foto verticală cu capacitatea casetei de 3.500-5.000 imagini. Corpul de iluminat cu impulsuri are o energie de aprindere de 200 W.s şi asigură o perioadă de 5-10 s între aprinderi. Productivitatea de fotografiere de pe acest aparat subacvatic este de 30-50 km în 24 ore la o lăţime a fâşiei de fotografiere de 5 m.

Dirijarea deplasării aparatului subacvatic EPOLAR poate fi asigurată atât după program cât şi prin utilizarea canalului hidroacustic de pe nava purtătoare. Aparatura de la bord asigură stabilizarea aparatului după drumul şi distanţa lui faţă de sol. Deplasarea aparatului se realizează cu ajutorul propulsoarelor alimentate de la bateria de acumulatoare plumb-acid. Durata de imersiune şi funcţionare este de 6-8 h; după ieşirea din imersiune, înlocuirea bateriei se execută în 45 m. şi fotografierea se poate continua.

În urma modernizării aparatului au fost instalate următoarele: hidrolocatoarele de prora (orientat înainte) şi de fund (orientat spre fundul apei) pentru ocolirea obstacolelor, sistemul de cârme prova (pentru îmbunătăţirea manevrării în cazul ocolirii stâncilor verticale şi denivelărilor solului), precum şi camera TV care transmite imaginile pe canalul hidroacustic la nava purtătoare.

În Marea Britanie, ca utilaj al navei de cercetare-salvare CHALLENGER a fost introdus în dotare aparatul remorcat TUMS, destinat descoperirii şi cercetării obiectelor scufundate. Acest aparat este compus din două module: pe primul (exterior) sunt instalate hidrolocatorul de explorare laterală şi magnetometrul, iar pe al doilea (interior, cuplat cu primul cu ajutorul unui cablu cu lungimea de 300 m) sunt instalate aparatura TV şi foto, iluminatoarele şi manipulatorul precum şi propulsoarele cu gabarit mic.

În cazul utilizării aparaturii TUMS, mai întâi nava îl remorchează în apă în întregime. Apoi, după stabilirea contactelor acustice şi magnetometrice, al doilea modul, la comanda de pe navă, se separă de primul şi manevrează la fundul apei executând cercetarea.

Un interes deosebit prezintă utilizarea aparatelor subacvatice telecomandate de pe submarinele atomice.

Odată cu crearea aparatelor subacvatice telecomandate moderne, pentru adâncimi de până la 300-6.000 m, în ultimii ani, în Occident s-a trecut la elaborarea aparatelor subacvatice telecomandate cu gabarit redus pentru adâncimi mai mici (până la 150-300 m). După opinia specialiştilor occidentali, aceste mijloace vor permite înlocuirea scafandrilor şi aparatelor subacvatice cu echipaj, mai ales în cazul executării misiunilor legate de controlul profilactic al instalaţiilor subacvatice.

- Tab. 1 -


Caracteristici
Tipul aparatului subacvatic telecomandat,
ţara producătoare
tehnico-tactice ROOWS
SUA
EPOLAR
Franţa
TUMS
Marea Britanie
Masa, t 3+2,6 2,9 2,5
Adîncimea scufundării, m 6.000 6.000 6.100
Viteza de deplasare, Nd 2 1÷2 1÷1,5
Puterea consumaţ, kW 40 - 20

- Tab. 2 -


Caracteristici
Tipul aparatului subacvatic telecomandat,
ţara producătoare
tehnico-tactice MINI-ROVER SUA PHANTOM-500 SUA RTW-100 Japonia
Masa, kg 23 30 25
Adîncimea scufundării, m 120 150 100
Viteza de deplasare, Nd 1,5 2,5 2

Astfel, MINI-ROVER (SUA) este dotat cu cameră TV color cu luminozitate redusă, montată în partea anterioară. Pe dinafară, camera este acoperită cu o calotă protectoare din acrilat, transparentă. Zona de explorare a camerei este iluminată de două proiectoare cu cuarţ cu o putere de 150 W fiecare. Alimentarea camerei TV, a proiectoarelor, a motoarelor electrice cu elice, precum şi a celorlalte aparate se realizează prin cablu asigurat cu elemente de rezistenţă din kevlar. Dirijarea aparatului subacvatic telecomandat este asigurată de la distanţă de operatorul de pe nava purtătoare. Acest aparat subacvatic poate fi transportat pe autovehicul, avion, elicopter şi utilizat de pe mijloace plutitoare sau debarcadere mici, atât pe mare cât şi pe apele interioare (lacuri sau râuri).

Un alt aparat subacvatic telecomandat cu gabarit redus, creat, de asemenea, în SUA, PHANTOM-500, se prezintă ca o construcţie din două tuburi fixate cu o ramă din oţel inoxidabil. Propulsoarele acestui aparat subacvatic creează o rezistenţă hidrodinamică de până la 34 kg. Sistemul TV cu proiectoare luminoase asigură explorarea obiectelor subacvatice la adâncimile de lucru maxime ale aparatului subacvatic.

Aparatul subacvatic telecomandat japonez tip RTV-100 este prevăzut cu cameră TV, a cărei funcţionare este asigurată de un proiector cu cuarţ-halogen cu o putere de 300 W. Cablul de alimentare este din fibre optice.

După opinia specialiştilor occidentali, utilizarea acestui cablu asigură calitatea superioară a imaginii TV şi posibilitatea obţinerii unui volum mare de informaţii suplimentare cu ajutorul dispozitivelor şi instrumentelor detaşabile utlizate de pe aparatul subacvatic telecomandat.

 

Tehnika i vooruzenie,nr.3, mar. 1989